Diskuze a zkušenosti: 15 x komentováno Přečtete za: 6 min

Vyřazujeme z prodeje bambusové hrnky. Proč pochybujeme o jejich nezávadnosti?

úvodní obrázek

Některé vypadá jako ze dřeva, jiné připomíná plast a chlubí se obsahem bambusových vláken. Nádobí z bambusu nabralo v posledních letech v eko kruzích na popularitě. Je přece z přírodního a snadno obnovitelného materiálu. Jeho pořízením tak děláme dobrou věc pro sebe i pro planetu. Nebo snad ne?

lupa Také my v Econea jsme svůj sortiment rozšířili o výrobky z tohoto materiálu. Konkrétně hrnky Woodway a nádobí Ekobo. Jenže není bambus jako bambus. Některé produkty kromě této suroviny obsahují také syntetické pryskyřice. A právě o jejich vlivu na zdraví k nám před nedávnem začaly prosakovat negativní informace. Bez váhání jsme proto problematiku do hloubky prozkoumali. Zjištění nás přivedla k rozhodnutí vyřadit několik konkrétních produktů z naší nabídky.

A protože smyslem našeho e-shopu je také šířit povědomí a informovat, rozhodli jsme se pro vás vše shrnout do tohoto článku. Rádi bychom, abyste se i vy mohli na základě podložených informací rozhodnout, zda výrobkům z takového materiálu budete důvěřovat nebo ne.

Tváří se jako bambus, ale není to jen bamus

bambus Některé bambusové výrobky nejsou tak přírodní, jak se na první pohled může zdát. Zpravidla jsou vyrobeny z bambusové drtě a velký podíl tvoří také syntetické materiály jako je melaminová pryskyřice. Ta slouží jako “lepidlo” a pomáhá výrobku držet patřičný tvar, zvyšuje jeho odolnost a prodlužuje životnost. Šikovná to hmota, říkáte si? Má ale i pár nepříjemných vlastností, kterými se výrobci neradi chlubí.

Pryskyřice, kterou v přírodě nenajdete

pryskyřice Název pryskyřice nám nejčastěji evokuje les a lepkavou přírodní hmotu na kůře stromů, která nám umí na dlouhé hodiny zalepit prsty. Pryskyřice se ale dnes vyrábí také synteticky.1 Ze složení výrobku však zpravidla nepoznáte, o kterou z nich se jedná. Velice rozšířená je syntetická melaminová (melaminformaldehydová) pryskyřice. S její pomocí se vyrábí dřevotřískové laminované desky, lepidla, pojiva, různé plastové předměty, včetně kuchyňského nádobí a náčiní. Obsahuje však poměrně problematické látky melamin a formaldehyd.2

Melamin

Tato látka se průmyslově vyrábí z močoviny. Sloučená s dalšími prvky se používá například ke zpomalení hoření plastických hmot, k výrobě hnojiv, pryskyřic a najdeme ji i v některých přípravcích na hubení hmyzu.3


křížek ZDRAVOTNÍ RIZIKA:

 

 • Melamin se koncentruje v renálních kanálcích (tedy v ledvinách) a tam reaguje s kyselinou kyanurovou za vzniku krystalků. Ty pak mohou způsobovat chronické i akutní záněty až selhání ledvin, podporovat vznik ledvinových kamenů, narušení jejich funkce a mohou následně vést k nádorovému bujení.4 5
 • Světová zdravotnická organizace (WHO) navrhuje hodnotu tolerovatelného denního příjmu pro melamin 0,2 mg na kg tělesné hmotnosti. Tato hodnota by měla platit pro celou populaci, včetně kojenců.

Formaldehyd

Je přirozeně se vyskytující organická látka a základní surovina k výrobě řady chemických přípravků jako jsou barviva, laky, lepidla či pesticidy. Přibližně čtvrtina světové produkce formaldehydu jde na výrobu melaminformaldehydových pryskyřic, ze kterých se posléze vyrábí lepidla na dřevotřísku, koberce a také melaminové nádobí.6

křížek ZDRAVOTNÍ RIZIKA:

 

 • Formaldehyd je vysoce toxický pro všechny živočichy. Jedná se o mutagenní a karcinogenní látku. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny ji řadí do nejrizikovější kategorie.7 8 Obecně nejnebezpečnější je příjem dýchacími cestami.
 • Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice, dráždí oči a vyvolává slzení.
 • Vyšší koncentrace způsobuje respirační potíže, zánět nosní sliznice, zánět průdušek a otok nebo zánět plic, příznaky astmatu, zákal rohovky až ztrátu zraku, podráždění a záněty kůže, kontaktní ekzémy, při požití poleptání až perforaci sliznic, poškození centrálního nervového systému, ledvin, jater.9
 • Podezřelý je také z přispívání vzniku atopického ekzému, chronických zánětů středního ucha a různých alergických stavů jako takových.10

Dobře, říkáte si, ale materiály určené pro styk s potravinami přece podléhají přísným pravidlům. Z bambusového nádobí s obsahem syntetické pryskyřice by tak člověku žádné riziko hrozit nemělo. Je to ale opravdu tak? Pojďme se podívat, zda je naše zdraví skutečně v bezpečí.

laboratorní nádobky Kontrolní systém a jeho slepá místa

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami podléhají určitým nařízením. Měly by být zdravotně bezpečné a nekontaminovat potraviny. To u nás hlídají tato nařízení:

 • Článek 11 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98).11
 • Vyhláška MZ ČR č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění následujících předpisů stanovuje požadavky pro přímý i nepřímý styk s potravinami pro tyto materiály: keramika, sklo, pryže, kovy a slitiny, papír a karton, potiskové barvy, regenerovaná celulóza, silikony, korek, textil, laky a povrchové úpravy, vosky, dřevo.12
  žárovka Systém testování výrobků je založen na používání určitých potravinových simulátorů. Těmi se působí na testovaný materiál za určitých konvenčních podmínek, které vyplývají z kombinace teploty a času.13
 • Pro Evropskou Unii jsou určené maximální limity obsahu uvolňovaného melaminu a formaldehydu, které by měly výrobky určené pro styk s potravinami splňovat. Specifický migrační limit (limit uvolňování složek do potravin) je 15 mg formaldehydu na kg simulantu (tj. látky, která simuluje potravinu, do které se škodlivá složka uvolňuje) a 2,5 mg melaminu na kg simulantu.
 • Dodavatelé do EU by měli mít k dispozici atesty, které dodržení těchto limitů potvrzují.

Má to ale háček. Ehm… Vlastně rovnou 4 háčky:

 1. Samotné legislativní zařazení bambusových výrobků je problematické. postava s otazníkem Bambus totiž přímo nespadá pod nařízení Komise EU č. 10/2011 o plastových materiálech a předmětech.14
 2. Limity uvolňovaného melaminu a formaldehydu pro uvedení produktů na EU trh se testují pouze při teplotě do 70 °C. Do hrnků na kávu nebo na čaj ale běžně naléváme tekutiny s vyšší teplotou, a tak mohou být hodnoty migračních limitů snadno překročeny.
 3. Testuje se pouze vliv krátkodobé expozice. Není tedy jasné, jaký vliv má dlouhodobé vystavení.
 4. Bambusové nádobí se navíc zpravidla testuje pouze s použitím vody nebo octové vody. O testech s nápojem s obsahem tuku (jako je například klasická káva s mlékem) jsme žádné informace nedohledali. Riziko migrace nežádoucích látek v takových nápojích se přitom může lišit.

šipkaAčkoli tedy existují zákonná opatření a limity, bambusové nádobí stále zahaluje opar nejasností. Existuje proto riziko, že se i k vám do domácnosti dostanou “bambusové” produkty, které mohou mít negativní vliv na vaše zdraví.

žárovka RASFF je portál, který poskytuje informace o potenciálně nebezpečných výrobcích, které nahlásily jednotlivé členské státy.15
 • Nasvědčuje tomu také analýza evropského portálu RASFF. Ta poukázala na skutečnost, že výrobky z bambusu jsou novým potenciálním zdrojem kontaminace potravin formaldehydem a melaminem.16
 • Také výstup kontroly bezpečnosti výrobků z bambusu na Slovensku z let 2016 a 2017 označuje bambusové výrobky za nový typ produktů, z nichž migruje formaldehyd a melamin.17

Zasahuje i Ministerstvo zdravotnictví

ruka stop Několik běžně dostupných produktů z bambusu totiž už prohlásilo za nebezpečné. Tady je pár příkladů:

 • Za nebezpečný označilo v lednu tohoto roku bambusový termohrnek, který uvolňuje formaldehyd a melamin v množství překračujícím povolené limity.18
 • Mezi škodlivé produkty zařadilo také bambusový hrnek z prodejny Albert. Ten podle laboratorních testů uvolňoval formaldehyd v nadlimitní míře.19
 • Stopku dostal také dětský set bambusového nádobí z Penny Marketu. Také z něj se uvolňují nebezpečné látky melamin a formaldehyd v nepovoleném množství.20
 • A za nebezpečný byl prohlášen také set nádobí z bambusového vlákna prodávaný v řetězci Mountfield.21
👉 Očíhnout zelené poklady od Made Sustained

muž ukazuje 3 rizikové faktory, na které je třeba dát pozor

Na základě dostupných informací je tedy zřejmé, že bambusové nádobí s obsahem melaminové pryskyřice může být za jistých okolností nebezpečné. Riziko uvolňování škodlivých látek zvyšují především tyto 3 faktory:

 1. TEPLOTA: Ačkoli testy nezávadnosti materiálu se provádí nejvýše při teplotě 70 °C, riziková je zejména teplota nad 70 °C. Zalévání čaje vařící vodou přímo v bambusovém hrnku rozhodně nedoporučujeme. Stejně tak se vyvarujte ohřívání jídla v bambusovém nádobí v mikrovlnné troubě.
 2. KYSELOST: Migrace melaminu a formaldehydu do potravin se zvyšuje při používání nádobí či hrnků na kyselé potraviny a nápoje. Typicky sem patří například káva, džus nebo ovocné smoothie.22 Pravidelné pití takových nápojů z bambusových hrnků nedoporučujeme.
 3. POŠKOZENÝ MATERIÁL: Pokud se materiál produktu používáním poškrábe či jinak opotřebí, uvolňování látek může být snazší a riziko pro vaše zdraví roste. Poškozený bambusový výrobek proto raději nepoužívejte.

A co na to všechno my v Econea?

kompas Celá tato bambusová záležitost nás celkem potrápila. Dostupné informace se nám nezdály dostatečné a my měli potřebu jít stále víc do hloubky. Nechtěli jsme zkrátka vařit z vody a dělat rozhodnutí a prohlášení, která by za sebou neměla pevný základ. Ve vzduchu se pořád vznášelo podivné dilema – prodávat bambusové výrobky s melaminoformaldehydovou pryskyřicí dál, nebo je vyřadit i přesto, že jsou poměrně žádané?

Mohli bychom se jednoduše spokojit s potvrzením od výrobců, že jejich produkty splňují veškeré atesty a jsou plně v souladu s legislativou, tudíž zdravotně nezávadné. Není to ale náhodou totéž jako s konvenční kosmetikou, kterou neprodáváme a nepodporujeme? Parabeny, silikony, pochybné konzervanty či chemické filtry u opalovacích krémů jsou sice legislativou považované za zdravotně nezávadné, o jejich rizikách se ale už běžně ví.

Akutní intoxikace při srkání kávy z bambusového hrnku sice asi nehrozí, nejasností kolem testování nezávadnosti těchto výrobků je podle nás však příliš. Co je to za hrnek na kávu a čaj, když je vhodný jen na tekutiny do 70 °C a nesvědčí mu kyselé kávové prostředí? Nikdo také neví, jak na člověka působí dlouhodobé vystavení takovým rizikovým látkám jako je melamin a formaldehyd.

logo srdce econeaZda produkty s obsahem syntetické pryskyřice budete dále pořizovat a používat je na vás. My v Econea ale nechceme prodávat nic, za co sami nedáme ruku do ohně. Naším hlavním záměrem je, abyste na našem e-shopu našli vždy jistotu. A zdravotní i ekologickou nezávadností některých bambusových výrobků si jisti nejsme. Při rozhodování jsme se nakonec jednoduše zeptali sami sebe, které výrobky bychom s klidem sami používali a které nikoliv. Z toho nám vyplynulo několik závěrů:

 1. Přestali jsme prodávat bambusové hrnky Woodway a žádné další bambusové hrnky zařazovat do sortimentu nebudeme. Sami bychom nechtěli pít z hrnku, který je určen primárně na horké nápoje, přičemž právě vysoká teplota je rizikovým faktorem. Roli hraje i kyselé prostředí, které zrovna čerstvé horké espresso vytváří.
 2. Nádobí Ekobo jsme v nabídce ponechali. Sami ho používáme. Na bambusový talířek servírujeme našim dětem ovoce a na zahradní párty se nebojíme srkat vodu z kelímků.  Při dodržování několika zásad (které uvádíme i na webu u produktů Ekobo) tak považujeme toto nádobí za bezpečné. Celkově jsme ale sortiment zredukovali a žádné další bambusové nádobí s obsahem melaminové pryskyřice přidávat určitě neplánujeme.

Co dělat, když už bambusový hrnek Woodway máte doma?

 • žárovka Rozhodně nemusíte panikařit. 🙂 Woodway hrnky byly testovány v akreditované laboratoři. Tři hodiny se v nich „louhovala“ 3% octová voda při 70 °C. Za testovanou dobu se uvolnilo jen naprosté minimum rizikových látek, tudíž tyto konkrétní hrnky splňují normy pro EU. Naše rozhodnutí vyřadit je ze sortimentu se zakládá na pravidle předběžné opatrnosti.
 • Pokud hrnek už máte doma, rozhodně je ekologičtější ho rozumně používat než vyhodit. Ačkoliv to mnozí výrobci propagují jinak, bambusové hrnky a nádobí nejsou kompostovatelné ani recyklovatelné. Dají se zlikvidovat pouze spálením ve spalovnách.23
 • Horký nápoj si ale raději nepřipravujte přímo v hrnku. Hrnky byly testovány pouze při 70 stupňové teplotě, při vyšších teplotách může riziko uvolnění nežádoucích látek růst. Čaj si tedy zalijte horkou vodou zvlášť v nádobě k tomu určené a do hrnku ho nalijte až trochu vychladne.
 • Pokud si do hrnku necháváte dělat „kávu s sebou“, poproste baristu, aby kávu připravil zvlášť a nalil do hrnku až hotovou, případně dolil mlékem. Hrnek se pod páku profesionálního kávovaru stejně pravděpodobně nevejde, takže barista by vám ji připravoval v jiné nádobě tak či tak.

Co si tedy pořídit, když ne bambus?

rCup
100% těsnící kelímek na kávu rCup

Pro své nápoje na cestu si můžete vybrat z hrnků rCup vyrobených z recyklovaných papírových kelímků, hrnečků Jococup z odolného borosilikátového skla a skvěle poslouží třeba i termosky z nerezu.

jococup
Odolný Jococup z borosilikátového skla

Pokud máte pochybnosti i u ostatního nádobí, existuje také mnoho jiných bezpečných variant. Jídlo můžete uchovávat třeba v nerezových nádobách. Únik škodlivých látek nehrozí ani z příboru ze 100% bambusu.

 

Prosíme, sdílejte článek se svými blízkými. Ať se i oni mohou rozhodnout správně

Nejoblíbenější zelené poklady

Vyzobali jsme ty nejzelenější favority, se kterými nešlápnete vedle:

Navrh bez nazvu 2 BIO opalovací mléko pro děti a citlivou pokožku SPF 50+ s přírodními minerálními filtry od laSaponaria.Omrknout
Benaanna kremovydeodorant greenbalance 01 1300x 1 Svěží krémový deodorant pro dámy i pány od Ben & Anna. Bez jedlé sody, v kompostovatelné dóze.Očíhnout
Navrh bez nazvu 1 Pestrobarevné luční kvítí v 6 semínkových bombách Blossombs a designovém jarním boxu.Omrknout
Navrh bez nazvu 3 Úklid vcukuletu se silně koncentrovaným univerzálním čističem Mulieres s vůní růžové zahrady.Očíhnout
Navrh bez nazvu 4 Prací gel na funkční sportovní textil s vůní eukalyptu a v BIO kvalitě od moravské Tierra Verde.Omrknout
Navrh bez nazvu 5 Zdravé exotické mlsání v podobě manga sušeného na slunci od značky Sunny Fruit.Očíhnout

Zdroje důležitých tvrzení

Zdroje důležitých tvrzení
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Resin
2 https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/melamine-formaldehyde-resins
3 https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2009/cislo-5/melamin.html
4 https://www.who.int/foodsafety/fs_management/Melamine.pdf
5 https://cs.wikipedia.org/wiki/Melamin
6 https://cs.wikipedia.org/wiki/Formaldehyd
7 https://www.iarc.fr
8 https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/formaldehyde/formaldehyde-fact-sheet
9, 10 https://arnika.org/formaldehyd
11 https://www.potravinyinfo.cz/33/10-2011-narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-o-materialech-a-predmetech-z-plastu-urcenych-pro-styk-s-potravinami-k-26-6-2018-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EuODk_BiBtGxhtc9Q71oetOMB8q2Z8oGSQ/
12 http://www.szu.cz/vyrobky-a-materialy-urcene-pro-styk-s-potravinami
13 https://i.iinfo.cz/files/vitalia/480/zaverecna-zprava-bezpecnost-vyrobku-z-bambusu-1.pdf
14, 16, 17 https://i.iinfo.cz/files/vitalia/480/zaverecna-zprava-bezpecnost-vyrobku-z-bambusu-1.pdf
15 https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en
18 https://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bambusovy-termohrnek-lc-146374.aspx
19 https://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bambusovy-hrnek-no-101847.aspx
20 https://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-detsky-set-bambusoveho-nadobi.aspx
21 https://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bambooware®-bamboo-fibre-picher-tumbler-set.aspx
22 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02652038609373566?needAccess=true
23 https://www.test.de/Bambusbecher-im-Test-Die-meisten-setzen-hohe-Mengen-an-Schadstoffen-frei-5496265-0/)
Dobrodružka s kreativním duchem a nenapravitelná životní optimistka. Její zapálení pro ekologii začalo u soběstačných domů. Pokračovalo v cestě k veganství. A dál roste v psaní řádků pro inspiraci ke změně a udržitelnějšímu životu. Pohání ji vědomí vzájemného propojení všeho živého, běhání po lesích a kopcích, balancování na jógamatce a mazlení se zvířaty.

Diskuze a zkušenosti: 15 x komentováno

 1. Rozhodně palec nahoru za přístup. Vážně se mi líbí, jak dokážete vyřadit z nabídky něco, co se dobře prodává, ale nesplňuje to vaše normy. Stejně to bylo i se sáčky do koše. Oboje jsem používal. Ale už jsem si objednal eCup:)

 2. Rozhodně palec nahoru za přístup. Vážně se mi líbí, jak dokážete vyřadit z nabídky něco, co se dobře prodává, ale nesplňuje to vaše normy. Stejně to bylo i se sáčky do koše. Oboje jsem používal, ale už jsem si objednal eCup:)

 3. Ja mam pochybnosti aj o bezpecnosti plastu s horucimi napojmi (rcup). Je sice super, ze je recyklovany, ale furt je to plast. Kupila som si porcelanovy prenosny hrncek aj za cenu toho, ze je tazsi.

  1. Dobrý den, Viero,

   u rCUPu jsou vaše pochybnosti zbytečné.
   Jak u produktu uvádíme, recyklovaný plast je pouze na vnějším obalu a do styku s nápojem nepřijde.
   Vnitřek je normálně ze zcela bezpečného polyproplynu.

   Skutečně netřeba mít obavy. 🙂

   Ale samozřejmě porcelánový hrnek je také super volba.

 4. Přiznávám, že začínám mít dojem, že to celé šílenství s eko, bio a zero waste začíná být stejný business, jako cokoliv jiného komerčního. Jsou lidé, kteří za touhou mít všechno super hyper bio jdou tak daleko, že povyhazují vše funkční, byť třeba plastové a nakoupí všechny tyto serepetičky, od bambusových brček počínaje, přes kartáčky z bambusu pokračuje, až po dejme tomu tady tyto bambusové hrnečky. Myslím, že takové jednání je velmi tendenční a pro ekologii katastrofální. Protože kde všechny tu funkční plastové věci končí, že ano. Mojí filosofií je, používat vše co doma mám, dokud to slouží. Na pití máme klasické skleničky, na čaj normální porcelánové hrnky, na pití venku v terénu jsme pořídili nerezové termosky 0.5 a 0,8 litru. Ještě tady máme i klasické plastové hrnečky pro děti, no, dokud slouží, tak tady jsou, jsou nerozbitné a u grilovačky dětem ještě dobře poslouží. A věřím, že mi tady ještě nějakou tu dobu vydrží. Zkrátka, využívání stávajících věcí je pro mě mnohem logičtější, než koupě různých vychytávek. Mám pocit, že všichni najednou musí mít bambusová nebo nerezová brčka, i když brčka v životě nepoužívali. Já přiznávám bez mučení, že tady mám už pár let balíček plastových, no, děti tím srkají kakao. No tak přece nepůjdu a nešvihnu je do žluté popelnice, když už jednou vyrobené byly. Až dojdou, tak už žádné další kupovat nebudu. Je mi velmi blízký minimalismus, který se zero waste jde ruku v ruce, ale zároveň se i tak trochu bijí tím, co jsem psala. Záleží na každém, jak to celé uchopí. Já jsem se také nechala zlákat a nakupovala bio hlouposti od výmyslu světa, ale naštěstí toto moje šílenství trvalo kratičkou dobu a už jsem opět nohami pevně na zemi. I co se týče kosmetiky, tak jsme jako šestičlenná rodina došli tak daleko, že vlastně prakticky skoro nic nepotřebujeme, kosmetika celé naší rodiny včetně sprcháčů, krémů, deodorantů atd. čítá tak 15 ks i se zásobou. Oblíbila jsem si výrobky Only Bio, jednak pěkně voní a druhak i dobře myjí. Děti ujíždí na malinovo jahodovém kondicionéru z Vaší nabídky (2SIS, nevím teď ten aktuální název – ale bylo by fajn, kdyby tento kondicionér byl ve větším balení a také ne v kelímku, je to děsně nepraktické). Hlavně jsem i zjistila,že je vlastně nesmysl aby každý člen rodiny měl odlišný sprcháč, včetně dětí, nejlepší jsou neutrální vůně, vhodné pro muže i pro ženy, čímž zase udělám za dost svému minimalistickému duchu. A pokud sprcháče jsou bio, tak by měly být vhodné i pro děti, i když pro ně nejsou primárně určeny. Každý výrobek pro děti, ať bio, nebo nebio, je takřka 2x tak drahý, jako výrobek pro dospělé, zajímalo by mě, čím to. No shrnula bych to tím, že zero waste a spol, šílenství se začíná chytat plno firem, které vydávají svoje výrobky za ty jediné nejvíc bio na světě a pravda je úplně někde jinde. Zkrátka, dokud lidé lidmi budou, budou peníze a business až na prvním místě. A to je něco, před čím by se měl běžný člověk, který chce něco udělat pro sebe a pro přírodu, měl mít na pozoru, aby hloupě nenaletěl.

  1. Váš přístup je samozřejmě dobrý, ale podle mě pláčete na špatném hrobě. Nikdy jsem z tohoto e-shopu neměla pocit, že by mě tu někdo přesvědčoval, abych všechno plastové a nebio, co mám doma, vyhodila a nakoupila si to v bambusovém nebo bio provedení. Věřím, že většina normálně uvažujících lidí sem přijde koupit k přírodě i k sobě šetrný produkt až ve chvíli, kdy mu doma něco doslouží/dojde.

  2. Zcela s Vámi souhlasím, mám z toho stejný pocit, krásně jste to rozepsala. Je to vidět úplně všude. Všichni teď touží být perfect bio, troufám si tvrdit, že především kvůli manipulaci médií a komerci, a ne kvůli tomu, že je to potřeba (..vánoční dárky jsem balila do novin dávno před tím, než se z toho stal dneska trend.. netvrdím, že mě náhlý zájem o udržitelnost netěší, ale…) A jako studenta oboru ekologie a životního prostředí mě docela vytáčí, jak je slovo „ekologie“ používáno v úplně jiných významech, než se používat má..

 5. Lépe než Radek bych to neřekla. Super článek, informace jdou do hloubky. Každý si může díky nim udělat názor na to, jestli a jak je v praxi využije….nebo ne 😉

 6. Dobrý den, děkuji za úžasný článek….. Musím říct, že jsem ho přečetla s otevřenou pusou, protože informace, které dokážete poskytnout jsou opravdu vyčerpávající – v dobrém smyslu slova….. Díky, fandím Vam a jdu číst další článek 🙂

 7. Je chválihodné, že dokážete z nabídky vyřadit něco, čemu zkrátka nevěříte, i když by bylo „snadné“ to nabízet dál. Věřím, že se vám to z dlouhodobého pohledu vyplatí, a i díky těmto krokům se nebudeme bát u vás nakupovat. A ta umělá pryskyřice mě celkem zarazila, člověk už fakt neví, čemu může věřit.. Vaše práce má smysl, díky a hezký den.

 8. Dobrý den,
  loni jsem kdesi četla, že by mělo byt bambusové nádobí díky nové vyhlášce EU lépe, resp. podrobně popsané, mělo by mít vypsané cele složení včetně lepidel apod. Nevíte, zda už to vešlo v platnost a jestli tedy všechna zařazeni a problémy popsáne v článku stále plati? Děkuji moc 🙂

  1. Hezký den, Anno!

   Na základě Vašeho podnětu jsem proskenovala internet a bohužel jsem žádnou novou vyhlášku nenašla. Informace uvedené v článku jsou tedy podle všeho stále aktuální.

   Moc Vás zdravím,

   Terka z Econea.cz

 9. Na článek jsem narazil, když jsem hledal eko hrnek na kávu a docela mi změnil pohled na některé v uvozovkách eko produkty. Rozhodně vám dávám palec nahoru za upřímnost a za přístup. Dneska v době honby za ziskem za každou cenu se tohle už vidí málokdy.

  1. Krásný den, Michale.
   Děkujeme za milá slova. Chceme, aby u nás měl zákazník jistotu. Aby sám nemusel před nákupem zkoumat jednotlivé materiály a složení, protože už jsme to pečlivě udělali za něj. Naším cílem je na e-shopu nabízet opravdu jen produkty, kterým zcela důvěřujeme, proto jsme se v tomto případě s hrnky rozloučili.

   Ještě jednou díky za komentář a za celý tým Econea.cz moc zdravím. 🙂

   Terka

Diskuse a zkušenosti

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..