Diskuze a zkušenosti: 31 x komentováno Přečtete za: 10 min

Intimní hygiena – Co vám běžní výrobci o dámských potřebách neřeknou

Intimni hygiena post

Používáme je jen pár dní v měsíci. Přesto je výběr intimních hygienických potřeb pro zdraví ženy mimořádně důležitý. Ženské sliznice jsou totiž díky svému tenkému povrchu daleko citlivější a dokáží snadno absorbovat větší množství chemikálií než pokožka našeho těla. 1

Sečteno podtrženo, jedna žena za svůj život použije zhruba 11 tisíc tampónů, nebo vložek.2 To je dost na to, abychom potřeby intimní hygieny nevybíraly jen podle hezkého obalu a počtu kapiček, ale abychom se zaměřily také na kvalitu složení a nezávadnost materiálů.

Vaginální prostředí je jedním z nejzranitelnějších míst našeho těla, které si zaslouží tu nejlepší péči. Jak to tedy s těmi moderními pomocníky ve skutečnosti je? Jsme všechny opravdu tak moc v bezpečí, jak tvrdí reklamy? Nebo je potřeba přehodnotit svůj přístup a před nákupem v hlavě zapnout červený majáček?

Důkladně jsme téma intimních hygienických potřeb prozkoumali. A upřímně – budete mít o čem přemýšlet. 🙂

Kam se podělo „bezpečí s křidélky“ z reklamy?
Aneb jak vložky a tampóny narušují křehký ekosystém ženy

Přírodní vložky a tampóny z bio bavlnyŽeny se často domnívají, že vložky a tampony se standardně vyrábí především z bavlny. Ve skutečnosti jsou však hlavní součástí běžných intimních potřeb většinou syntetické nebo polosyntetické materiály (jako např. rayon – neboli umělé hedvábí či viskóza), jejichž základem je celulóza. Bavlnou se pokrývá například jádro vložky, jejíž spodní část tvoří plast.

Výrobci jsou ale nezřídka důmyslní. Kromě těchto materiálů obohacují potřeby intimní hygieny dalšími látkami jako absorbenty pro účinnější zadržování tekutiny nebo parfemací pro boj se zápachem. Všechny tyto složky však mohou na ženu a její zdraví působit velmi negativně. O zdraví přírody ani nemluvě.

Do těla se z kosmetiky a hygienických potřeb může dostat až 60 % škodlivých látek
Bohužel, celou situaci komplikuje fakt, že legislativa je v této oblasti velmi nedostatečná. Výrobci intimních hygienických potřeb nemusí uvádět jejich přesné složení jako je tomu u potravin a kosmetiky. I díky tomu vznikají mnohé dezinformace a zavádějící tvrzení.

Pojďme si proto součásti běžných tampónů a vložek rozebrat. Alespoň tak zblízka, jak můžeme. Čerpali jsme jen z důvěryhodných zdrojů a na konec článku zařadili i pár užitečných tipů pro výběr intimních potřeb, kterých se nemusíte bát. Tak jdeme na to.

1. Rayon

Rayon (nebo také viskóza, modal či lyocel) je v potřebách intimní hygieny často používané vlákno z čištěné celulózy. Díky způsobu výroby, při které se chemickou cestou mění na tekutou hmotu, je považovaný za polosyntetický materiál. 3

RayonSe začátkem používání rayonu výrobci intimních potřeb je však spojován jeden kontroverzní problém, a to zvýšený výskyt syndromu toxického šoku (TSS) u žen. Syntetické materiály totiž mají obecně vyšší absorpční schopnost, a poskytují tak perfektní prostředí pro vznik velkého množství toxinů, které jsou snadno vstřebatelné ženskými sliznicemi. 4

I když dodnes nebyla přímá souvislost syntetických vláken, případně dříve rozšířeného bělení plynným chlórem, s TSS uspokojivě prokázána, je potřeba mít se na pozoru. Jak už zaznělo v úvodu, ženské sliznice jsou z pohledu vstřebávání látek extrémně citlivé. Do těla se z kosmetiky a hygienických potřeb může dostat až 60 % škodlivých látek v závislosti na typu pokožky nebo sliznice. 5

Přesto se rayon v běžných tampónech a vložkách bohužel používá dodnes. Ke zvýšenému riziku vzniku TSS přispívá i fakt, že vlákna rayonu se mohou v případě tampónů uvolnit a zůstat v pochvě, kde mohou způsobovat záněty či alergické reakce. 6

Co jste možná o TSS (syndromu toxického šoku) nevěděli

 • Je spojován zejména s používáním tamponů (především těch, které mají nejvyšší savost).
 • Způsobuje zdravotní potíže jako je zvýšená teplota (nad 38,9 °C), kožní projevy  (zčervenání, krvavé tečky na kůži), zvracení, průjem, bolest svalů, a může přivodit až smrt.
 • Jeho zvýšený výskyt souvisí se začátkem používání syntetických složek – v případě vložek a tamponů jde především o rayon, polosyntetický materiál.
 • V poslední době případů onemocnění TSS značně ubylo. I když například v USA byla zrušena povinnost doktorů hlásit jeho výskyt, nepochybně došlo také ke zlepšení kvality hygienických potřeb. 7
👉 Očíhnout zelené poklady od Yuuki
👉 Očíhnout zelené poklady od Snuggs

2. Bavlna

V některých běžných vložkách a tampónech se můžeme setkat i s bavlnou. Problém s ní začíná už na poli. Bavlník je totiž nejsprejovanější plodinou na světě. Běžně pěstovaná bavlna zabírá necelá 3 % ze světově obdělávané půdy, ale spotřebuje zhruba 25 % všech insekticidů a 10 % všech herbicidů vyrobených na světě. 8 Kromě toho, že taková bavlna ničí přírodní ekosystém, vyžaduje i obrovské množství vodních zdrojů.

Pesticidy a bavlna

25 % všech insekticidů a 10 % všech herbicidů se spotřebuje na pěstování bavlny
V r. 2013 nechala organizace Naturally Savvy nezávisle otestovat vzorky tamponů jedné značky. Zjistila v nich přítomnost zbytků pesticidů a herbicidů, z nichž některé jsou označovány jako možné karcinogeny a endokrinní disruptory (látky ovlivňující funkci hormonálního systému).

I když jejich množství bylo velmi malé (mnohem menší, než běžně přijímáme v jídle), není pochyb o tom, že zrovna křehká rovnováha uvnitř ženských pohlavních orgánů by neměla být narušena ani stopovým množstvím těchto látek. Bohužel, jedna studie není dostatečná na to, aby bylo možné k obsahu pesticidů uvést další konkrétní tvrzení. V tomto ohledu toho bylo na poli výzkumu provedeno zatím jen velmi málo. 9

Co bychom ale měli vzít při volbě vhodných vložek a tampónů v úvahu je skutečnost, že mnozí výrobci řeší na prvním místě nákupní cenu bavlny. Nikoliv to, z jakých zdrojů pochází, zda je chemicky ošetřená či geneticky modifikovaná.

3. Chlór

Celulóza, bavlna a další materiály používané v intimních hygienických potřebách mají však ještě jednoho společného jmenovatele – při výrobě se většinou ošetřují chlórem. Důvodem tohoto procesu je dezinfekce a vybělení, kterým se odstraní případné materiálové nečistoty. Dříve výrobci používali pro bělení syntetických vláken a bavlny plynný chlor. 10 Při tomto procesu však vznikalo velké množství toxických dioxinů, jejichž rezidua pak zůstávala i v tampónech a vložkách.

Dioxiny

Jako dioxiny je označována skupina látek, z nichž některé mají negativní vliv na zdraví člověka a přírodu. V té se za běžných podmínek nerozkládají (až při teplotách nad 800 °C a dostatku kyslíku) a časem se kumulují zejména v tukových tkáních lidí a zvířat. V nich zůstávají po zbytek života. 1,4 dioxan je z celé skupiny dioxinů nejtoxičtější a známý svými kancerogenními účinky. 11

Ačkoliv člověk přijímá dioxiny nejčastěji v jídle (z 95 – 99 %)12, absorpce citlivými ženskými orgány může organismu způsobovat daleko větší potíže.

Při krátkodobém vystavení mohou dioxiny způsobit otravu, poškození kůže a jater, při dlouhodobém pak poškození reproduktivního systému (endometrióza, abnormální ztráta děložní výstelky), imunitního systému, a jejich chronický příjem je dokonce spojován s výskytem rakoviny. 13

Metoda bělení plynným chlorem však byla v 90. letech kvůli zdraví škodlivým doxinům v Evropě a Severní Americe zakázána. Dnes většina výrobců používá tzv. bělení bez elementárního chloru (ECF – elemental chlorine-free), které místo chloru využívá oxid chloričitý. 14 I když tato metoda dramaticky redukuje množství sloučenin chloru uvolněných do prostředí, a snižuje tak vznik dioxinů, není zcela prostá chloru. 15

Škodlivé DioxinyKe kontaminaci vložek a tampónů dioxiny přispívá i fakt, že v provozech, které dříve používaly plynný chlor, mohou tyto látky díky své obtížné rozložitelnosti přetrvávat dodnes. 16

I když je v případě použití metody ECF kontaminace běžných vložek a tampónů dioxiny velmi malá až zanedbatelná, i krátkodobé vystavení velmi malému množství těchto sloučenin může ohrožovat zdraví. 17

Obtížná rozložitelnost a kumulativní efekt dioxinů v našem těle situaci ještě zhoršují. Mnohé výzkumy sice prokázaly klesající obsah dioxinu v životním prostředí, zamoření a přítomnost v lidském organismu nicméně stále existuje. 18

K bělení se však používá ještě třetí metoda, která využívá bezchlorová bělicí činidla (TCF – totally chlorine-free), nejčastěji s použitím peroxidu vodíku (tzv. oxygenace). V bělených materiálech nezanechává žádné chemické látky nebo rezidua a neškodí zdraví. Bohužel je ale nákladnější a časově náročná, proto ji používají převážně výrobci organických potřeb pro intimní hygienu. 19

Látky, které mohou být kontaminovány nejtoxičtějším 1,4 dioxanem

Označení 1,4 dioxan ve složení produktů nenajdete. Existují však látky, při jejichž výrobě se tento dioxin používá a mohou jím být kontaminovány. A to nejen v dámských hygienických potřebách, ale běžně také v kosmetice či drogerii. V seznamu ingrediencí se nejčastěji skrývají pod těmito názvy: 20

POLYSORBATE (-20, -60 NEBO -80)
SODIUM LAURETH SULFATE
A DALŠÍ LÁTKY S PŘÍPONOU -ETH (CETEARETH, OLETH, MYRETH, LAURETH APOD.)
SYNTETICKÉ EMULGÁTORY PEG (POLYETHYLEN GLYKOL). NA OBALECH JE NAJDETE NAPŘÍKLAD POD OZNAČENÍM PEG-4, PEG-7, PEG-100 STEARATE…
POLYETHYLENE, POLYOXYETHYLENE
PPG (POLYPROPYLEN GLYKOL)
LÁTKY, KTERÉ MAJÍ V NÁZVU SLOVA XYNOL (např. OXYNOL)

4. Plast ve vložkách a tamponech

Dalším úskalím běžných vložek a tamponů s aplikátorem je plast, který obsahují. Bohužel, díky neexistující povinnosti výrobců uvádět složení, je těžké identifikovat přesný typ používaných plastů. Většinou se však pravděpodobně setkáme s měkčeným polyvinylchloridem (PVC), polyetylentereftalátem (PET) nebo polyesterem s polyuretanovým zátěrem (PUL). 21

Jisté však je, že především plasty ve vložkách brání přirozené cirkulaci vzduchu, a vzniká tak nadměrné teplo a vlhko. Takové prostředí je vysloveně ideální pro množení nežádoucích bakterií. 22

Navíc díky spotřebě klasických vložek a tamponů s aplikátorem vzniká další plastový odpad, který se v přírodě rozkládá stovky let. Plasty mnohdy obsahují škodlivé ftaláty (negativně ovlivňující hormonální a reprodukční systém) či BPA (Bisfenol-A), který může narušovat hormonální rovnováhu, způsobovat neplodnost, problémy s krevním oběhem, poškozovat endokrinní systém, vyvolávat rakovinu a škodit vodním organismům. 23

5. Parfemace, barviva, superabsorbenty

Někteří producenti vyrábí vložky a tampony, které jsou parfémované, často s přídavkem absorpčních pudrů pro lepší zadržování tekutiny, a dokonce barviv pro lákavější vzhled.

Škodlivost vložek a tampónůBohužel ale neexistuje povinnost uvádět konkrétní složení parfemace, barviv ani absorpčních pudrů. Spotřebitel se tak nemá šanci dozvědět konkrétní obsažené látky.

Je však dobré vědět, že některé z těch nejčastěji používaných látek jsou zdraví škodlivé. Mnoho syntetických vůní je například spojováno s rakovinou, alergiemi či podrážděním kůže a označováno za endokrinní disruptory. Podobně je to s látkami neutralizujícími zápach. Absorpční látky zase mohou narušovat přirozené pH a způsobovat podráždění pokožky či sliznice. 24

Ani jedno není nezbytné. V dnešní době není vůbec těžké sehnat kvalitnější jednorázové vložky a tampóny nebo je nahradit nepochybně zdravější a mnohdy i levnější variantou.

Zdraví máme každá jen jedno: Alternativy k běžným dámským hygienickým potřebám

Volná menstruace

Pokud máte odvahu a chcete být dokonale eko-friendly, vyzkoušejte volnou menstruaci. Spočívá ve vědomé práci s pánevním dnem, která umožní zadržování krve a její vyprazdňování v potřebný čas. Jelikož při této metodě nepotřebujete žádnou hygienickou pomůcku, šetříte nejen přírodu, svoje zdraví, ale i peněženku. Jen musíte mít trpělivost a na nový způsob vnímání menstruace si zvyknout.

Výhody volné menstruace:

 • Nejekologičtější varianta bez použití jakékoliv hygienické pomůcky.
 • Zdraví prospěšné posílení svalů pánevního dna.
 • Vědomější prožívání menstruace.
 • Možné zmírnění premenstruačních bolestí v důsledku většího vnímání svého těla a jeho přirozených procesů.

Tato metoda však nemusí vyhovovat každému. Naštěstí jsou i další možnosti.

Menstruační kalíšek

Menstruační kalíšek Gaia Cup
Mentruační kalíšek Gaia Cup

Když pomineme volnou menstruaci, zdravou a ekologickou variantou dámské hygienické potřeby je menstruační kalíšek. Většinou se vyrábí z měkkého lékařského silikonu, latexu nebo termoplastu (TPE). Pravděpodobně nejšetrnějším materiálem k našemu zdraví je však silikon. Ten se již více než 60 let používá v lékařství a doposud na něj nebyly zjištěny žádné alergie. Zároveň je antibakteriální a nijak nenarušuje pH pokožky ani sliznic. 25

Kalíšek je výborná náhrada za tampón. Poskytuje stejný komfort, jen s tím rozdílem, že neobsahuje žádné chemické látky spojené s bělením bavlny či syntetických materiálů, BPA, ftaláty, superapsorbční látky či deodoranty. A možnost jeho opakovaného použití nezatěžuje přírodu jako jednorázové tampóny či vložky.

Výhody kalíšku:

 • Nemnoží se na něm bakterie.
 • Neobsahuje žádné chemikálie, a nehrozí tak nebezpečí TSS.
 • Nevytváříte další odpad.
 • Vydrží 5 – 10 let.
 • Je vhodný pro všechny aktivity včetně sportu.
 • Ergonomicky uzpůsobený ženě – ani nevíte, že ho máte.
 • Vhodný při mykózách místo tamponu – nevysušuje poševní sliznici.
 • Velmi snadný na manipulaci i údržbu (během menstruace stačí kalíšek omývat chladnou vodou, po skončení pak vyvařit 5 minut ve vodě, s případným přidáním čistícího prášku).
 • Nevytváří zápach.
 • Dlouhodobě nejlevnější varianta.
Menstruační kalíšek Yuuki
Menstruační kalíšek Yuuki

Ženy se často obávají, že jim kalíšek nepůjde zavádět, vytahovat nebo že proteče. Je pravda, že manipulace s ním může ze začátku dělat někomu problémy. Každá jsme jiná a je potřeba vyzkoušet, co sedí právě vám. Důležité je vybrat správnou velikost kalíšku. Menší se hodí pro dívky a ženy do 28 let, které ještě nerodily přirozenou cestou a mají pevné svaly pánevního dna. Větší velikost je vhodná pro toho, kdo už rodil přirozenou cestou nebo nemá zpevněné pánevní dno. Nemusíte se ale ničeho bát, kalíšek už používá spousta spokojených žen.

„Menstruační kalíšek jsem začala používat před sedmi lety hned z několika důvodů. Jednak jsem chtěla ušetřit za vložky, volit zdravější variantu, protože mě v té době občas trápily mykózy, a hlavně jsem od kamarádek slyšela, že jeho používání je pohodlné. Přiznám se, že ze začátku jsem měla jisté obavy. Třeba jestli zavádění kalíšku bude bolet, ale hlavně: co když ho už nedostanu ven ?! 🙂

Dala jsem na doporučení zkušenější kamarádky a kalíšek jsem zkusila poprvé zavést „nanečisto“ ještě před menstruací, ve sprše v poloze „na bobku“ a šlo to bez problémů. I vyndání proběhlo hladce. Brzy jsem zjistila, že stačí jen zrušit v kalíšku podtlak a jde lehce vyndat.

Další moje obavy se týkaly jeho spolehlivosti. Bála jsem se, že bude protékat, a tak jsem prvních pár menstruací používala ke kalíšku ještě látkovou slipovku. Brzy jsem se ale naučila odhadnout intenzitu menstruace. Podle ní jsem pak kalíšek vylévala častěji, nebo méně často, podle potřeby. Musím zaklepat, ale nehody se mi vyhnuly. Naopak si kalíšek chválím. Ani během prvních dnů menstruace o něm během chvilky po zavedení nevím. V létě se díky kalíšku můžu normálně koupat a nemusím se bát infekce nebo nepříjemné nehody, čehož se třeba u tampónů bojím.“Lenka Vojtěchová - v Econea opečovává velkoobchodní partnery a je mámou dvou dětí

Převážné většině žen, které kalíšek vyzkoušely, jeho používání vyhovuje. Je však dobré myslet i na to, že pokud vyrazíte do terénu, budete potřebovat toaletu s umyvadlem. Po 4 – 12 hodinách se totiž kalíšek musí vylít a opláchnout. V případě nouze ale poslouží i lahev s vodou. Podrobný návod k tomu, jak kalíšek používat, najdete tady dole na stránce.

My osobně máme velmi dobré zkušenosti s kalíšky značky Gaia Cup a Yuuki, omrkněte je.

Kdo by však měl výhrady proti neekologičnosti kalíšku z pohledu materiálu (silikon není v přírodě téměř vůbec odbouratelný), má ještě další možnosti.

Látkové menstruační vložky

Látkové vložky Bamboolik
Látkové vložky Bamboolik

Někdo na ně nedá dopustit. Někomu jsou proti srsti. Látkové vložky jsou většinou celé vyrobené z bavlny, bambusu nebo froté. Jsou sice trošku objemnější než běžné vložky, zato mají mnoho výhod. Neobsahují žádný plast, jsou příjemně měkké, prodyšné, přizpůsobí se tělu, a pokud jsou vyrobeny z BIO bavlny nebělené chlórem, jsou tou nejlepší zdravou a ekologickou alternativou ke klasickým vložkám. Oproti jednorázovkám produkují daleko méně odpadu a používat se dají do opotřebování.

Výhody látkových vložek:

 • Jsou velmi prodyšné, nevytvářejí nepříjemný zápach.
 • Zamezují přemnožení bakterií způsobujících záněty a mykózy.
 • Neobsahují plasty, pokožka se v nich nezapařuje.
 • Jsou příjemné, měkké.
 • Pokud nejsou bělené chlórem, nehrozí nebezpečí přechodu chemikálií skrze sliznice do těla.
 • Jsou ekologičtější a ekonomičtější než klasické jednorázovky.

Česká značka Bamboolik takové vyrábí. V Bambooliku svůj sortiment pro děti rozšířili také o látkové menstruační a slipové vložky z biobavlny a saténové vložky z biobavlny. Kromě elegantního designu vás přesvědčí i unikátní střih, který vychytá každou kapku. Jsou na výběr s patentkami nebo na suchý zip.

Existují i látkové slipovky vhodné pro dny se slabším krvácením.

Obecně se spotřeba látkovek pohybuje mezi 2 – 4 kusy za den. Záleží na síle krvácení a fázi cyklu. Počet spotřebovaných vložek je tedy velmi individuální. Počáteční investice do nich může být vyšší (srovnání najdete v tabulce na konci článku), dlouhodobě se však vyplatí. Jak ze zdravotního, tak finančního hlediska.

Látkové vložky - menstruace

Pokud ale rádi upcyklujete a chcete ještě víc ušetřit, můžete si je ušít doma třeba ze starých ručníků.

Látkovky se udržují snadno. Stačí je po použití přeprat v ruce (nejlépe ve studené vodě), usušit a hodit do koše na prádlo. S dalším praním ručníků pak vyprat na 60 °C v ekologickém prášku.

Pokud jste na cestách, pořiďte k nim ještě taštičku na zip pro použité vložky. Bývá vyrobena z nepropustného polyesteru zatřeného polyuretanem (neboli kočárkovinou). Vložky se v ní nezapařují jako v igelitu.

Mořská houba

Mořská houba - menstruaceI když mate názvem, mořská houba je živočich žijící v moři. Nemá ale vyvinutou nervovou soustavu, proto nemůže cítit bolest. Navíc po jejím opatrném odřezání tak, aby zůstaly kořeny, znovu samovolně dorůstá.

Mořská houba nahrazuje tampóny a díky svému 100% přírodnímu původu nezpůsobuje podráždění, neobsahuje chemikálie, nenarušuje pH a nevysušuje sliznici. Eliminuje riziko tvorby alergií a zánětů. Navíc obsahuje minerální sloučeniny prospěšné tělu jako jód, brom, křemík a anorganické soli sodíku.

Zachází se s ní jednoduše. Před použitím se namočí do vody a zavede se jako tampón. Houba se přizpůsobí tělu ženy, nikde proto netlačí a je pohodlná. Po použití ji jen umyjete pod tekoucí vodou a můžete znovu zavést. Na celou dobu menstruace budete potřebovat 1 až 2 kusy. Jedna houba vydrží zhruba 6 měsíců, podle délky a intenzity menstruace.

Výhody mořské houby:

 • Zdravá, 100% přírodní náhrada tampónů.
 • Nenarušuje pH sliznice.
 • Nevzniká s ní riziko alergií či zánětů.
 • Obsahuje tělu prospěšné minerály.
 • Je pohodlná. Dokáže se přizbůsobit tvaru každé ženy.
 • Jednoduchá manipulace a údržba.
 • Delší životnost, obnovitelná pomůcka.

Speciální menstruační kalhotky

Screenshot 2019 12 12 at 16.34.45 e1576164964723
České kalhotky Snuggs pro slabou, střední i silnou menstruaci

Jsou speciálně upravené kalhotky pro období menstruace, a to hned několika způsoby:

 1. Kalhotky se speciální kapsou pro umístění vložky. Vložku můžete do kapsy buď zapnout nebo přilepit, a křidélka tak zůstanou schovaná uvnitř kalhotek.
 2. Kalhotky s nepropustnou vrstvou. Ty jsou jen jakousi ochranou proti nechtěnému protečení krve až na oblečení. Samy o sobě ale nesají. I tady musíte použít vložku nebo jinou pomůcku intimní hygieny.
 3. Kalhotky, které jsou savé samy o sobě. Obsahují jak savou, tak nepropustnou vrstvu a lze je používat bez dalších pomůcek. Stupně savosti jednotlivých kalhotek dostupných na trhu se však liší, je proto dobré před nákupem prostudovat jejich funkčnost, abyste nebyly zklamané mírou komfortu a bezpečí.

I přes horší manipulaci při výměně posledně zmiňovaných kalhotek, mají také několik výhod.

Výhody savých menstruačních kalhotek:

 • Jsou velice nenápadné, nikdo nepozná, že zrovna menstruujete.
 • Pohodlné při nošení – nic netlačí, nic se neposouvá.
 • Jsou prodyšné a nevytváří zbytečný odpad.

Jednorázové vložky a tampony z přírodních materiálů

Bio bavlnaJestli vás nezaujala žádná z předchozích alternativ, pořád jsou tu ještě klasiky. Stačí zvolit lepší kvalitu. Na trhu už existují i vložky, které jsou vyrobené buď ze 100% BIO bavlny nebo dřevité celulózy a nejsou bělené chlorem. Jsou bez chemikálií, syntetických vláken a zbytečné parfemace. Nemusíte se tedy bát podráždění či jiných zdravotních rizik. Dokonce místo plastu používají šetrnější, lépe rozložitelné materiály. Jsou to tedy sice jednorázovky, dovolí ale pokožce dýchat a v přírodě se během pár let rozloží.

Oproti syntetickým vláknům jsou bavlna i dřevitá celulóza mnohem více prodyšné materiály, navíc kompatibilní s pH kůže, jemné, měkké a přirozeně savé.

Značka Organyc vyrábí vložky a tampóny z certifikované, šetrně vypěstované 100% BIO bavlny, která není geneticky modifikovaná a neobsahuje pesticidy ani hnojiva. Bělí se peroxidem vodíku, je bez parfemace a superabsorpčních pudrů.

Vložky a tampóny značky Organyc z BIO bavlny
Vložky a tampóny ze 100% BIO bavlny značky Organyc

Vložky a tampóny Organyc jsou hypoalergenní, klinicky a dermatologicky testované. Spodní vrstva vložek je vyrobena z kukuřičného škrobu, proto jsou v přírodě plně rozložitelné.

Vložky a tampóny od Naty jsou zase vyrobené z kombinace savé dřevité celulózy pocházející z udržitelně obhospodařovaných skandinávských lesů a nepropustné vrstvy z kukuřičného škrobu.

Výhody pomůcek z přírodních materiálů:

 • Větší prodyšnost bavlny a celulózy oproti běžným syntetickým vláknům.
 • BIO bavlna je bez zbytků hnojiv a pesticidů. Dřevitá celulóza neobsahuje ani stopu po chemii.
 • V případě značek Organyc a Naty probíhá proces bělení bez chlóru.
 • Vložky a tampony Organyc a Naty neobsahují parfemaci, absorpční pudry ani další škodlivé chemikálie.
 • Jsou plně rozložitelné. Místo plastu mají vrstvu z kukuřičného škrobu.
Vložka Organyc a její složení
Složení vložky od firmy Organyc z BIO bavlny

Velké srovnání jednotlivých variant intimních potřeb

srovnání
A jsme u konce. Doufáme, že vám článek pomohl s orientací v džungli intimních hygienických potřeb a třeba i dodal odvahu k vyzkoušení nějaké alternativy. A pokud zatím zůstanete u klasických tampónů a vložek, tady jsou alespoň dvě doporučení k nákupu:

 • Kupujte jen takové intimní hygienické potřeby, které se netají složením. Neplatí to sice vždy, ale může to být jisté vodítko naznačující, že výrobce nemá co skrývat a produkt bude pravděpodobně kvalitní (samozřejmě v závislosti na obsažených látkách, které vždy důkladně prostudujte).
 • Vždy raději sáhněte po vložkách a tampónech, které nejsou bělené chlórem a vyrobené pouze ze 100% bavlny, nejlépe v bio kvalitě. Záruku kvality dávají i certifikáty. Například přísná certifikace Soil Association.

Tak přejeme šťastnou ruku při výběru a pevné zdraví. A jestli už nějaký kalíšek, houbu nebo látkovky používáte, napište nám svoje zkušenosti dolů do komentářů. Budeme moc rádi!

Prosíme, sdílejte dalším ženám

Nejoblíbenější zelené poklady

Vyzobali jsme ty nejzelenější favority, se kterými nešlápnete vedle:

Navrh bez nazvu 2 BIO opalovací mléko pro děti a citlivou pokožku SPF 50+ s přírodními minerálními filtry od laSaponaria.Omrknout
Benaanna kremovydeodorant greenbalance 01 1300x 1 Svěží krémový deodorant pro dámy i pány od Ben & Anna. Bez jedlé sody, v kompostovatelné dóze.Očíhnout
Navrh bez nazvu 1 Pestrobarevné luční kvítí v 6 semínkových bombách Blossombs a designovém jarním boxu.Omrknout
Navrh bez nazvu 3 Úklid vcukuletu se silně koncentrovaným univerzálním čističem Mulieres s vůní růžové zahrady.Očíhnout
Navrh bez nazvu 4 Prací gel na funkční sportovní textil s vůní eukalyptu a v BIO kvalitě od moravské Tierra Verde.Omrknout
Navrh bez nazvu 5 Zdravé exotické mlsání v podobě manga sušeného na slunci od značky Sunny Fruit.Očíhnout
Ve virtuální realitě krotitelka písmenek a tanečnice s klávesnicí. V reálném životě sběračka inspirace, co nemůže žít bez jógy, hor a lesa. V Econea se stává zelenou guru. Vymýšlí a píše inspirativní obsah proti nudě.

Diskuze a zkušenosti: 31 x komentováno

 1. Děkuji za váš článek, otevřel mi oči. Rozhodně pouvažuji o změně a vyzkouším třeba mnou tolik obávaný kalíšek ☺️

  1. Jděte do toho, stojí to za to. A i kdyby Vám nakonec nevyhovoval, jsou další možnosti. Osobně nedám na kalíšek dopustit, neznám nic lepšího. Zkoušela jsem houbu, látkové vložky, ale vždy bylo něco, co mi nevyhovovalo. Kalíšek v podstatě nevnímám 🙂

    1. Mořská houba je výborná, velmi příjemná, nevýhodou je nutnost pokaždé vyprat v čisté vodě a na závěr kapka tea tree nebo koloidního stříbra či octa, což se moc nehodí do terénu. Přestala jsem ji na svých kurzech doporučovat, když jsem zjistila, že dorůstá velmi pomalu a že by jí při hromadném používání všemi ženami hrozilo vyhubení. Jinak ve větší velikosti může pomoci i ženám s poklesem dělohy.

     1. Hezký den, Martino. To je velmi zajímavá informace. Mohla byste mi sem prosím poslat odkaz na zdroj ohledně pomalého dorůstání houby? Ráda bych si přečetla. Děkuji!

  2. Dobrý den, Jessie. To nás moc těší, že vám článek pomohl a dodal odvahu. Držíme palce do kalíšku. 🙂

 2. Moc hezký článek. Většinu toho, co píšete už dávno vím a jsem strašně šťastná, že se informace rozmáhají i dál, celkově jste super, že šíříte ekoosvětu. „Kališnice“ jsem už 2 roky a kalíšek občas doprovázím látkovými vložkami. Ze začátku jsem bála a říkala si, že je to všechno příliš složité. Ale víte co? Není. Kdo chce, brzy si zvykne a najde v tomto směru spoustu výhod. P.S.: existují i menstruační kalhotky 😉

  1. Hezký den, Kláro. Děkujeme za pochvalu, moc si jí vážíme! A je super, že jste si našla svoji cestu. Naprostý souhlas, že změna vůbec nemusí být složitá. 🙂

   O menstruačních kalhotkách víme. Díky za podnět, přidáme zmínku do článku.

 3. Kalisek doporučuji všemi 10 osobně používám Mooncup již cca 8 let a jsem maximálně spokojená

 4. Mne prave huba pride najprirodzenejsia a najbezpecnejsia – je to cisto prirodny produkt bez chemickych uprav. Aj pri pouzivani je podla mna najprijemnejsia – najlahsie sa zavadza a vybera, necitit ju a poskytuje komfort ako tampon. Jedinu nevyhodu vidim v tom, ze sa dost rychlo opotrebuje, droli sa a nakoniec rozpadne, uz ju preto pouzivam len pri obcasnych vaginalnych infekciach, kedy na nu kvapnem trochu cajovnikoveho oleja (ulava je okamzita a vyliecenie do par dni). Pri menstruacii kombinujem kalisok (mam ho uz asi 10 rokov) a latkove vlozky (najradsej mam tie z biobavlny). Rada by som skusila free mens, len sa neviem dostat k postupu 🙂

  1. Mne celkom dobry navod poskytla knizka Bolestive mesicky, sbohem! Uz mam za sebou 3 cykly a velmi som z toho nadsena 🙂

 5. Volnou menstruaci kombinuji s látkovými vložkami (mám celkem 8ks a v pohodě stačí na celou menstruaci)

 6. Hezky clanek, jen mi tu chybi menstruacni kalhotky (napr. Thinx). Pouzivam je jako idealni doplnek k volne menstruaci, kdyz vim, ze nebudu mit prilezitost se vcas vyprazdnit.

  1. Dobrý den, Aleno,

   o menstruačních kalhotkách víme. Jakmile bude prostor, určitě o nich zmínku do článku přidáme. 🙂

 7. Dobry den, chci se zeptat, pokud vlozky znacky Organyc nejsoh parfemované, je tedy citit zapach pri pouzivani?? Dekuji

  1. Muzu se zeptat: látkové vložky se neposouvají? Patentka při sezení nepřekáží? A mění se během dne pouze vnitřní vložka nebo celek?

   1. Pěkný den, Lucie,
    osobní zkušenost s látkovými vložkami nás žen z Econea 🙂 je taková, že drží dobře, právě díky zmíněné patentce se neposouvají. Zároveň vás ani nic netlačí. Naopak si je nemůžeme vynachválit. Co se týče výměny, tak záleží, jaký typ vložky máte. Pořídit můžete buď jednolitou vložku, která je pak potřeba měnit celá. Nebo vložku s vkládacím vyměnitelným vnitřkem. Stačí mít pak v zásobě tyto vnitřky a měnit jen ty. Oba typy vložek si můžete v klidu prohlédnout a porovnat u nás na e-shopu tady. 🙂

    1. Děkuji. Přiznám se, že jsem se na to poprvé i špatně podívala, proto se mi zdálo, že to funguje jinak. Teď už rozumím. 🙂

  2. Dobrý den, Markéto,
   parfemace vložek nemá ve skutečnosti na zápach moc vliv. Naopak může být zápach mnohdy ještě horší, když se na umělé vložce smísí s ještě umělejším parfémem, který je navíc pro vaše tělo škodlivý… 🙂 Když jsou vložky přírodní, také mnohem lépe krev (i zápach) vstřebávají. Jsme proto přesvědčeni, že přírodní a neparfémované vložky působí spíše příznivě.

 8. Dobrý den,

  začala jsem používat látkové vložky (značka Meracus) a jsem s nimi naprosto spokojená. Praní vůbec není hrozné (peru žlučovým mýdlem) a jsem ráda, že jsem mohla aspoň trochu snížit své odpady. Díky moc za Vaše články, jsou hodně osvětové a doufám, že se Vašimi tipy a radami bude řídit co nejvíce lidí :-).

 9. Kalisek jsem pouzivala pred lety na cestach. Porizovala jsem si ho z duvodu nedostunosti damskych hygienickych potreb v zemich, kde jsme cestovali. Nemuzu si na nej stezovat a musim rict, ze i v terenu se s nim da velmi dobre manipulovat, staci jen lahev vody a mydlo… Od te doby jsem trochu zlenivela a pouzivam bezne hygienicke potreby, ovsem po precteni vaseho clanku se rozhodne vratim ke kalisku. Velmi dekuji za inspiraci!

 10. Snažím se používat většinu věcí přírodních, jak co se týka menstruace tak intimních mycích gelů.

 11. Moc hezký článek, který může řadě ženám otevřít oči.Momentalne nedám dopustit na bylinné vložky z Tiande, které řadě kamarádek pomohly při nepravidelné či bolestivé menstruaci, při zánětech atd.

 12. V článku Vám chybí ještě jedna alternativní varianta – naprosto revoluční menstruační kalhotky Snuggs (český výrobek getsnuggs.com) nebo americké Thinx (shethinx.com)!

  1. Dobrý den, Kateřino. Moc děkujeme za upozornění. Menstruační kalhotky Snuggs, které chválíte, jsme minulý měsíc čerstvě zařadili do sortimentu a jsme z nich moc nadšení! Do článku jsme je nyní už také doplnili.

   Mějte se krásně,
   za celý tým Econea zdraví Tereza

 13. Pěkně shrnuto, ekologičtějším variantám mentruačních pomlcek věnuji pozornost už několikátým rokem a postupně přes jednorázové eko vložky a tampony, přes kalíšek, jsem se dostala k látkovým vložkám a nedám na ně dopustit.
  S kalíškem jsem se trápila skoro dva roky a nakonec jsem zjistila, že za příčinou mých ohromných menstruačních křečí a bolestí stojí právě kalíšek a případně tampony. Arsenál látkových vložek jsem pak rozšiřovala postupně a jsem teď konečně spokojená a bez velkých bolestí. Ale naprosto chápu pokud někomu nevyhovují, na ten větší objem a jiný pocit jsem si musela zvykat postupně.

 14. Děkuji za eco osvětu a popostrčení nás konzervativních. Jdu do toho a vyzkouším něco ekologičtějšího a zdravějšího. ?

 15. Ráda bych se zeptala, jak je to s vložkami/slipovkami Natracare. Píšou, že jsou bez chlóru, plastů, parfémů, vyrobené z bio bavlny, kompostovatelné a v přírodě zcela odbouratelné. Je u nich nějaký důvod, proč chybí ve Vašem e-shopu?
  Díky!

  1. Dobrý den, Lenko,
   děkujeme za komentář o zdravotních rizicích. V Econea.cz v nabídce menstruační houby nemáme, dáváme přednost jiným variantám. Do článku jsme je ale uvedly, protože některým ženám kalíšek nevyhovuje a raději používají menstruační houbu. Takových žen znám několik a žádné zdravotní problémy nemají. Moje gynekoložka má za zdravotní riziko například i menstruační kalíšek. Každopádně děkujeme za Váš komentář a posíláme tip na článek, kde jsme se těmto houbám věnovali – https://www.econea.cz/blog/zivocisne-suroviny-iii-dil-ingredience-ze-zivych-zvirat/.

 16. Kalíšky mi vždycky přišly jako něco děsivého, co se přece ani nemůže pořádně vejít, natož že to není během nošení cítit 😀 No a pak jsem před šesti lety narazila na Kickstarter kampaň k malému, měkkému a do placky velikosti zrcátka splácnutelnému (a tudíž prudce přenosnému) kalíšku Lily cup Compact ( https://www.intimina.com/lily-cup-compact ) a rozhodla se, že to zkusím. Vložky mi byly vždycky nepříjemné až odporné, tampony nepřicházely v úvahu, protože mě vždycky přesušovaly, a tehdy jsem o jiné alternativě kromě kalíšku ani neslyšela. Musím říct, že prvních pár měsíců používání bylo poněkud frustrujících, než se mi podařilo plně pochopit princip a mechaniku toho, jak dosáhnout správného uložení zrovna u sebe, ale od té doby nadšeně používám jenom kalíšek. Opravdu není při nošení cítit (což je ovšem u zapomnětlivých žen se slabou menstruací trochu problém :D), pro slabou až střední menstruaci je ideální, stačí ho vylít ráno a před spaním, nikde nic nepáchne, všechno je během nošení čisté. Vyndávání a vylévání je ovšem poněkud náročnější na hygienu, ani tak ne kalíšku, jako rukou, kterými si můžete vnést nějakou infekci, pokud nejsou čisté, a po vylití a nandání vypadáte jako byste někoho zabili a rozporcovali. Osobě si neumím představit vyndávání jinde než ve sprše nebo nad bidetem, jsem nešika, stoprocentně by mi spadl do mísy. Taky to není nic pro slabé povahy, které si neuvědomují, kolik krve a výstelky ztrácí, protože to vidí všecko naráz a může je to vyděsit.
  Zkusila jsem i látkové vložky, ale mám s nimi stejný problém jako s normálními, prostě mi to přijde nechutně upatlané a krev je cítit všude. Nicméně slipovky vřele doporučuju, obzvášť pokud se bojíte protečení kalíšku, nebo jste i mimo cyklus poněkud mokřejší ženská varianta.

Diskuse a zkušenosti

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..